Tag Archives: Komunikacji Korporacyjnej

Komentarz Nestlé: Nie marnuj żywności! Zadbaj o dobre praktyki produkcyjne

Komentarz Nestlé: Nie marnuj żywności! Zadbaj o dobre praktyki produkcyjne

Od 1 października 2013 r., w związku ze zmianą ustawy o VAT, nie tylko producenci, ale teraz również sklepy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego nieodpłatnie żywność bez konieczności naliczania podatku od towarów i usług[1]. Nowelizacja umożliwia także producentom wolne od podatku przekazywanie nadwyżek żywności pochodzących z importu.…
Top