Tag Archives: LED

Na co zwracamy uwagę przy wyborze źródła oświetlenia- raport ekooszedni.pl

Na co zwracamy uwagę przy wyborze źródła oświetlenia- raport ekooszedni.pl

Światło towarzyszy nam od początku, i to niezależnie od wyznawanego światopoglądu: od Wielkiego Wybuchu (energia w nim wyzwolona była promieniowaniem, czyli również światłem) czy od Stworzenia ("I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość"), w wersji indywidualnej od samych narodzin - gdy nasze oczy po przyjściu na świat widzą pierwszy blask światła.…
Top