Bardziej ludzkie miejsca pracy

Bardziej ludzkie miejsca pracy

Autorem artykułu jest Ola Kowalska

W mediach nieustannie słyszy się o problemach ze znalezieniem pracy, o bezrobociu ? malejącym lub rosnącym. Rozmawia się o tym gdzie i jak najłatwiej będzie można zarobić. Nie mówi się jednak zbyt często, o tym w jakich warunkach się pracuje, czy są one zdrowe, bezpieczne i higieniczne. A przecież ergonomia i ekonomika pracy, to podstawa!
W mediach nieustannie słyszy się o problemach ze znalezieniem pracy, o bezrobociu ? malejącym lub rosnącym. Rozmawia się o tym gdzie i jak najłatwiej będzie można zarobić. Nie mówi się jednak zbyt często, o tym w jakich warunkach się pracuje, czy są one zdrowe, bezpieczne i higieniczne. A przecież ergonomia i ekonomika pracy, to podstawa!

Dyscyplina wiedzy jaką jest ergonomia powstała z myślą o humanizacji miejsca pracy. Cel jaki sobie postawiono to odpowiednie dopasowanie czynnika ludzkiego, otoczenia i maszyn, tak by praca była wykonywana jak najefektywniej, jednak niskim kosztem zdrowia człowieka. Chcąc osiągnąć taki stan rzeczy zaczęto badać poszczególne zawody oraz typy pracy (statyczna, dynamiczna), by poznać i wyeliminować czynniki obciążające organizm. Wszelkie wyniki są spisywane, a metody radzenia sobie z chorobami zawodowymi, korektami pozycji, kontrolowaniem wydatkowanej energii cały czas udoskonalane.

Polski naukowiec B. Jastrzębowski, który wymyślił nazwę ?ergonomia?, określił samą dyscyplinę jako ?naukę o pracy?, a w swoim programowym artykule (1857r.) skupił się na wykorzystaniu ?nauki przyrody? do przeniesienia jej do miejsca pracy. Ergonomia jako dziedzina wiedzy istnieje od 150 lat. Z Polski szybko rozprzestrzeniła się na cały świat, a także inne niż praca dziedziny życia. Powstawały instytuty, towarzystwa zajmujące się polepszaniem warunków pracy. Pod koniec lat 60 ubiegłego wieku zaczęto wykładać ergonomię na uczelniach, powoływać zespoły ergonomiczne w biurach projektujących maszyny. Dziś także tworzy się zgodnie z zasadami ergonomii przedmioty użytkowe, myśli się również o ergonomicznych warunkach życia. Dlaczego więc tak często zapominamy o ergonomii, zwłaszcza my Polacy?

Najważniejszą przyczyną może być nie samo ?zapominalstwo?, lecz raczej niewiedza. Mimo że pomysłodawcą samej dyscypliny był Polak, o ergonomię pracy w Polsce nie dba się wystarczająco dobrze. Także swawola pracodawców jeśli chodzi o przestrzeganie zasad BHP, ignorowanie przez pracodawców przepisów zobowiązujących do zapewnienia właściwego stanowiska pracy nie jest tutaj bez znaczenia. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna jest bowiem ściśle powiązana z medycyną pracy, fizjologią, BHP.

Zatem ważną kwestią, jeśli chodzi o dobre warunki pracy jest przestrzeganie przepisów BHP, a co za tym idzie przeprowadzanie właściwych szkoleń. W miejscach wymagających specjalnej higieny używane powinny być odpowiednio dostosowane ubrania robocze, w niektórych przypadkach niezbędna jest specjalistyczna odzież bhp. O te aspekty pracy, jak i wszelkie inne, musi oczywiście zadbać pracodawca. Przepisy BHP zobowiązują każdą zatrudniającą osobę do przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa, poinstruowania w razie zagrożenia, zadbanie o to by stroje robocze były wygodne i wystarczająco często zmieniane, a samo stanowisko pracy, dobrze oświetlone i bezpieczne.

Z higieną pracy związane są także urlopy oraz higiena wypoczywania. Są one równie ważne, jak dobre warunki w miejscu pracy. Jeśli wolnego czasu po pracy jest zbyt mało, nie poświęca się godziny dziennie swoim prywatnym sprawom, a rocznie nie wypoczywa się choćby przez dwa tygodnie, słowem ? nie pamięta się o ergonomii w domu, ergonomiczne miejsce pracy może nie pomóc w utrzymaniu organizmu w dobrej formie. Zatem, pracuj zdrowo, bezpiecznie, po ludzku, wypoczywaj często i wymagaj takiej możliwości od pracodawcy.

Odzież robocza

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top