Klimatyzacja

Klimatyzacja

Autorem artykułu jest Jan T

Klimatyzacja do mieszkań, biur, sklepów, aptek, kwiaciarni, lokalu, serwerowni, mieszkania ? Hitachi, LG, Samsung, Fujitsu, MDV, Hisense.
Bezpieczna klimatyzacja powietrza, niegdyś po prostu luksus, obecnie staje się standardem, a często wręcz koniecznością. Technologia Hitachi nie tylko pomaga stwarzać chłodniejsze i bardziej komfortowe, klimatyzowane powietrze w domach i miejscach pracy, ale także zdrowsze niż kiedykolwiek wcześniej. Odpowiednia temperatura powietrza w pomieszczeniu daje nie tylko poprawę komfortu fizycznego i emocjonalnego, ale również zwiększa naszą efektywność.

Typ instalowanej klimatyzacji zależy od miejsca zastosowania, mogą to być:
? Obiekty mieszkalne ? klimatyzacja do domu, klimatyzacja do mieszkania
? Obiekty handlowe ? klimatyzacja do sklepu, klimatyzacja do apteki
? Biura
? Magazyny
? Hale produkcyjne
? Serwerownie
Największymi producentami klimatyzatorów na świecie są Hitachi, LG, Samsung, Fujitsu, MDVoraz Hisense.

Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).
Podstawowe zagadnienia
? Warunki komfortu
990404_backgroundKomfort cieplny – zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka.
Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna. Na podstawie badań prof. Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD.
Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego:
– temperatura: lato 23 ÷ 26°C; zima 20 ÷ 24°C
– wilgotność względna: 40 ÷ 60% (max 35 ÷ 65%)
– prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 ÷ 0,5 m/s
Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu. W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego.
Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.
? Mikroklimat technologiczny
Proces technologiczny może również wymagać zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu. Oprócz jednak określenia optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest tu utrzymanie założonych tolerancji wahań temperatury i wilgotności względnej czy prędkości powietrza.
Nie rzadko również proces technologiczny wymaga utrzymania odpowiedniej czystości powietrza (mechanicznej, chemicznej, mikrobiologicznej).
? Warunki zewnętrzne
Instalacja klimatyzacji musi być przygotowana do zapewnienia wymaganych przez użytkownika warunków wewnętrznych w każdych warunkach meteorologicznych. Na podstawie badań sporządzono tablice z obliczeniowymi parametrami zewnętrznymi takimi jak: temperatura, wilgotność powietrza, wietrzność i nasłonecznienie.
Dane takie publikuje m.in. US The Department of Energy na stronie ?weather data? – są to informacje z 6 kontynentów i ponad 100 krajów na świecie.
Na terenie Polski parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego określa norma PN-76/B-03420.
? Parametry techniczne – sprawność
Sprawność urządzeń chłodzących i grzewczych określają dwa podstawowe wskaźniki wyrażane w W czyli EER i COP.
COP – (ang. Coefficient Of Performance) – Współczynnik wydajności chłodniczej – wyrażający stosunek mocy chłodniczej do mocy pobranej przez spężarkę urządzenia chłodniczego
EER – (ang. Energy Efficiency Ratio) – Współczynnik wydajności energetycznej – wyrażający stosunek mocy grzewczej do mocy pobranej przez urządzenie grzewcze

Twojaklima.pl – Klimatyzatory do domów, mieszkań i obiektów handlowych

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Related posts

Top